Jdi na obsah Jdi na menu
 


23. 1. 2008

 

2013

Prosinec

31.12. Magda na Atce a Janča na Fay jely bez sedel směrem na Poličany a zpět. Doprovodila je Mamka Janči a Lucka W. s Galkou na vodítku je hlídaly ze země.

29.12. Ája na Atce, Anička na Terce a Janča na Fay jely na jízdárnu bez sedel, aby trochu zapracovaly na své drezurní zdatnosti. Jenže Terezka si zamanula, že Anička dohoní Janču s pády, takže hodila pár kozliků a Anička už testovala tvrdost země. Fay samozdřejmě nemohla zůstat pozadu a tak si vyhodila. Janča ovšem zůstala na hřbetu. Když už lekce končila a Lucka W. rozdělávala ohrazení jízdárny Terce s Fay přeskočilo. Rozběhly se směrem domů a neustále vyhazovaly a kozlovaly. Lucka ihned jízdárnu opět zadělala, ale to už byla Anička opět na zemi a Janča jí přez veškeré snahy brzo následovala. Atka byla na Áju velice hodná a tak jediná zůstala po celou dobu na koni. Cestou domů se zrzounky chvilkami lekaly a následně plašily (přičemž Lucka je chytila hned jak mohla), pošťuchovaly a nebo loudaly. Žádný pád už nepřišel a všichni se ve zdravý vrátily.

28.12. Magda na Atce a Janča na Fay jely na krokovou vyjížďku k roubence a zpátky. Atka si občas zaklusala, když dobíhala Fay.

27.12. Anička jela na Atce do Poličan na autobus a Lucka šla vedle nich. Před Poličanama se Atka otočila a rozběhla se domů. Anička ji po chvíli zastavila, ale Atka nevydržela chvíli stát a pořád se točila do kolečka a šla směrem domů. Lucka je pak dohnala a donutila Atku udělat alespoň pár kroků směrem k Poličanům. Autobus už Anička stejně nestíhala a tak jeli domů.

24.12. Janča si vzala Timku a Lucka S.  Žiži a šly společně na procházku na vodítku. Šly směrem k chovnému rybníku. Před vstupem do lesa, nechaly kobylky napást. Na jednom malém úseku si i zaklusali. Terce se moc nelíbilo, že zůstala doma, a tak se k nim přidala, hned jakmile byla přílěžitost.

22.12. Janča na Fayce, Lucka S. na Atce a Anička na Terce jely bez sedel na drezurní jízdárnu. Tam se rozdelily ohledně práce. Lucka W. s vzala Lucku s Atkou na lonž a Anička s Jančou cvičily s koňmi opodál. Terezka nadšeně klusala, ale Fay se moc nechtělo. Atka se též na lonži moc snažila.

21.12. Navečer si Lucka S. na Atce a Janča na Fayce udělaly krokovou vyjížďku do Poličan a zpátky. Jely bez sedel. Atka občas Fay vesele doháněla klusem. Obě kobylky byly nadšené že jsou venku a pěkně uháněly.

20.12. Anička na Terezce šly po silnici směrem k rybníku. Pak zahly na louku a tam si zaklusaly a zacválaly.

18.12. Anička na Atce šly na malou jízdárnu a zpátky.

15.12. Lucka na Gal, Anička na Terce a Janča na Atce jely na vyjížďku do lesa. Janča s Luckou jely bez sedel. Jely všemi chody. Když začala být opravdu tma, otočily se a jely zpátky.

14.12. Janča se na Fay posadila ve stodole a chvíli na ní seděla a protahovala se. Fay má bolavou nohu a tak nešly ven. Přesto Fay s Jančo několikrát vyběhla před stodolu aby zjistila, co dělá zbytek stáda.

10.12. Anička s Žilkou šli na malou jízdárnu, jednou ji objeli, kousek zaklusali a šli zase zpátky.

8.12. Anička s Žilkou a Lucka s Terezkou jely na vyjížďku do lesa. Nejdřív jely po silnici k rybníku, od  rybníka jely do lesa a po lesní cestě, až vyjely na silnici ze Lhotky do Poličan. Jeli všemi chody. Přes víkend nasněžilo a tak bylo moc krásně.

Listopad

23.11. Anička s Žilkou a Hanka na Terezce jely bez sedla k rybníku. Lucka šla vedle nich. Při zpáteční cestě se Terezka náhle rozcválala a Hanka spadla, Terezka pak už cválala přes louky zpátky domů. Žilka cválala za Terezkou,  Anička se udržela a jela až domů. Cestou Žilka 2krát přeskočila příkop :-).

22.11. Janča jela bez sedla na Fay a Lucka šla vedle nich. Šly smerem do Poličan. Fay se otočila a nacválala si to rovnou domů, dokonce i vyhodila. Nakonec se Janče povedlo jí zpomalit a s pomocí Lucky se zas vrátily na cestu.

21.11. Anička jela na žilce na vyjížďku krokem k hájovně a zpátky šly po silnici, byla už tma.

20.11. Anička s Žilkou a Lucka s nimi šly na procházku po silnici ke skokové jízdárně.

17.11. Lucka s Galkou, Anička s žilkou, Janča s Faykou a paní Jiřičková s Atkou jelyna vyjížďku do lesa. Jely oklikou k rybníku a po silnici zpátky. Jely krokem, klusem a párkrát si i zacválali.

13.11. Anička jela na Žiži bez sedla na druhou stranu Lhotky. Lucka šla vedle ní a zpátky jeli Anička s Žiži sami, Lucka si musela ještě něco vyřešit. Žilka domů zase spěchala a tak si zaklusala a do kopečka i zacválala.

11.11. Anička s Žilkou trénovaly ve výběhu.

10.11. Janča na Fay, Anička na Žiži a Lucka na Gal jely na vyjížďku do lesa bez sedel. Jely krokem i klusem.

8.11. Aniča a Žilka trénovali ve výběhu. Projeli se krokem i klusem.

6.11. Anička s Žiži jeli na projížďku k rybníku. Lucka šla pěšky s nimi. U rybníka se Žilka otočila a rozklusala se domů. Do opečka si i kousek zacválala.

Říjen

29.10. Lucka si vzala Janču s Fay na lonž bez sedla.Tentokrát i klusaly.

28.10. Lucka na Gal, Sabča na Dádovi, Janča na Fay a Esterka na Atce jely na projížďku kolem rybníku. Lesem projely na opačnou stranu vesnice a po silnici už šly všichni po svých aby koně uschly od potu než se vrátí. Dáda si sem tam trochu poskočil, ale nic vážného.

27.10. Lucka na Gal, Anička na Žiži a Janča na Fay jely na jízdrárnu. Pracovaly v kroku i klusu. Galka si trochu zablbla a Lucka to jako vždy dobře zvládla.

25.10. Lucka s Galkou a Anička s Žiži jeli bez sedla na drezurní jízdárnu. Chvíli si zaklusali a pak jeli oklikou zase domů.

24.10. Lucka si vzala Fay na lonž a nechala Janču pracovat bez sedla aby si procvičila správný sed.

23.10. Anička jela bez sedla na Atce, Lucka šla vedle nich. Atka zlobila a pořád se chtěla vracet. Mělo se jet k rybníku, ale Atka se asi ve třech čtvrtinách cesty otočila a přes louku se rozcválala zpátky. Po chvíli jí Anička zastavila a Lucka je po silnici dohnala. Pak šli ještě kousek směrem k rybníku, alepa si to atka zase namířila domů a protože už bylo šero tak šli domů.

20.10. Sabča s Dádou, Esty s Atkou a Janča s Fay jely na jízdárnu. Dáda s Fay byly nadšení a dávaly to znást svým jistým způsobem ;D. Po několikátem nehezkém vyhození skončila Sabča na zemi. Janča nezvládala navést Fay vklidu na překážku a tak ji přenechala na chvíly Lucce. Když na ní pak zase nasedala. Fay se rozběhla za koňmi a Janča bez třmenů neuseděla její náhlý prudký obrat. Po rozdýchání pádu se vrátila do sedla a po společném kolečku krokem se vzdálila od koní a skočila si v klusu jeden křížek. Esty naštěstí po celou dobu zůstala v sedle a Atlanta byla po celou dobu ukázkově hodná.

18.10. Anička na Terezce a Lucka šli na procházku k Poličanům.

17.10. Janča si vzala Fay a Lucka Gal a vyrazily na jízdárnu. Lucka s Gal pracovala ze země, Janča s Fay ze sedla. Prošly se krokem, klusem a Gal i cvalem.

15.10. Lucka s Gal a Anička s Žilkou jeli bez sedla po Lhotce. Žilka se lekla Mařeny a Anička spadla. 

13.10. Sabča na Dádovi a Esterka na Atce jely bez-sedel okruh po Lhotce. Byly tu prvně a tak je Lucka W. a Janča hlídaly ze země kdyby se něco dělo. Dáda se snažil zlobit, ale Lucka byla ryhlejší.

12.10. Anička a Žilka zase trénovali ve výběhu naproti boxům. Projeli se krokem i klusem.

11.10. Žilka a Anička jezdili v malém výběhu naproti boxům tentokrát už Žilka lusala více než minule.

9.10. Anička jezdila na Žiži bez sedla v malém výběhu naproti boxům. Žilce se moc nechtělo poslouchat a nechtěla ani klusat.

6.10. Lucka vzala Aničku na Žilce bez sedla na lonž. Trénovali hlavně klus.

5.10. Janča na Fayce a Lucka na Galce jely ven. Fayka dost zlobyla a neustále se vracela domů. Po dlouhém boji byla konečně ochotná jít a tak se raději jelo na jízdárnu. V kroku i v klusu zkoušeli různé drezurní cviky. Fay si vyhodila z kopítka, ale jinak bylo vše v pořádku. 

4.10. Lucka na Gal, Anička na Žilce a paní Jiřičková na Atce jeli na vyjížďku přes Lanžov do Zaborova a okolo Mířejova zase zpáty. Atka a Žilka spolu pořád závodili, protože Žilka se snažila dostat před Atku, ale Atka jí před sebe nechtěla pustit. Projeli se všemi chody.

Září

29.9. Anička na Atce, Janča na Fayce a Lucka S. na Žilce jely na jízdárnu. Klusaly přez kavalety cválaly atd... Lucka zažila svůj první pád, když Žilka vyhodila a za nedlouho vystoupila z Atky i Anička

27.9. Lucka W. na Galce, Lucka S. na Žilce a Janča na Fayce chtěly jet na vijížďku. Fayka začala trochu blbnout a na tráve se jí to smeklo a obě spadly. Nic se jim nestalo. Přezto všichni jely radši na jízdárnu a zkoušely drezuru.

15.9. Janča na Fayce a Lucka na Galce jely na vyjížďku do lesa. Přez les prokličkovali až k zámku a potom po louce a přez silnici zpět domů. Obě kobylky byly moc hodné a vyjížďka všechny bavila.

8.9. Závody Zálesí

1.9. Verča si vzala Dádu a Janča Fayku (Nikča ji raději měla ještě na vodítku) a jely bez sedel na takový malí okruch po Lhotkách :D. Dáda si dokonce vyhodil z kopýtka, ale Verča to dobře zvládla. Potom si Lucka vzala Galku, Nikča Terku a Verča Žilku a jely trénovat na jízdárnu.

Srpen

28.8. Anička na Atce a Janča na Fayce si procvičovaly drezuru na jízdárně. Projeli se všemy chody, ale hlavně zkoušeli všelijaké drezurní cviky. Lucka W. na Galce a Lucka S. na Žilce jely potom na druhou jízdárnu. Lucka W. si s Gal pořádně protrénovala skoky a potom si zaskákala i s Žilkou. Gal už šla spátky jen na otěži ale Žilka ještě svezla Lucku S.

27.8. Lucka s Gal a Nikča s Terezkou trénovali parkur. Terka dokonce zlomila dvě břevna, ale nic se jinak nestalo.

26.8. Lucka na Galce a Anička na Timce jely na vyjížďku. Timka předvedla že má ještě hodně síli a zuřivě si zacválala.

24.8. Lucka vzala Galku na Lonž

20.8. Janča na Atce a Anička na Belle trénovaly drezuru na jízdárně. Párkrát i cválali na douhé stěně.

13.8. Janča na Atce, Mirek na Belle a  Magda na Žilce jely na jízdárnu. Lucka si vzala Magdu na lonž a Janča s Mirkem procvičovaly drezuru. Mirek se bohužel nalepil Atce na zadek a té se to moc nelíbylo. Atka vykopla a Bela se lekla. Naštěstí se nic nestalo.

11.8. Lucka W. na Galce a Mirek na Žilce na jízdárně pylovaly drezuru

9.8. Lucka na Gal a Mirek na Atce jely přez Daňkovku ke křížku u Poličan. Projely se všemy chody.

10.8.Lucka vzala Gal na lonž dost cválala. Jednou jí podjely nohy až se natáhla.

Červenec

31.7. Hanka S. jela na Žiži a Mirek na Atce k jízdárně. Tam se Hanka vyměnila s Jančou. Mirek a Janča se učili základním drezurním cvikům. Obě kobyliky si i zacválaly. Na zpáteční cestu se opět holky prohodily. Žilka i Atka se nemohly dočkat, až budou doma.

30.7. Hanka S. jela na Žilce k jízdárně a Lucka si vzala Galku na lonž. Na jízdárně se Hanka vystřídala s Jančou. Janča jela na Žiži všemi chody a zkoušely i lehounce drezuru. Lucka mezi tím lonžovala Galku. Také se proběhla všemi chody. Cestou zpět jela na Žiži opět Hanka.

17.7. Nejprve jsme povozili Květu na Bele a na chvíli si ji Janča vzala na lonž. Pak Květku vystřídal Mirek a lonže se ujala Lucka. Po několika kolečkách jel na volno po jízdárně. Bela dokonce i tryskala. Potom se jelo zpět domů, jenže Bela Mirkovi zničehonic natryskala a tak zažil svůj úplně první pád. Lucka si vzala Galku a Janča Fayku a jely směr vinice. Fayka zlobila kvůli hovadům jako obvykle. Na louce nad Poličany Janča vystoupila. Fay se rozběhla po chvíli domů a Lucka na Galce jela za ní, aby ji chytily. Jana došla zpět po svých, kde ještě chvíli strávila v sedle krokováním.

15.7. Lucka na Galce a Janča na Fayce jely původně na vyjížďku na vinice. Jenže Fayka se stále a stále otáčela domů a neposlouchala. Lucka jí nakonec musela trochu srovnat. Vyvrbila se z toho jen krátká naučná vyjížďka po Lhotkách.

13.7. Lucka na Galce a Lenka na Žilce jely okolo rybníku do lesa a zpátky domů.

9.7. Lucka učila Janču lonžovat. Nejprve vzali na lonž Dádu kvůli jeho rannímu útoku na krmivo :D a pak o něco klidnější Fayku aby si to mohla Janča pořádně vyzkoušet. Potom ještě chvíli zkoušeli Následování.

4.7. Lucka W. na Galce a Petra na Žilce jeli na vyjížďku směr na Zábřezí a přes Jedlinu do Končin a za dom Gal vysadila Lucku kvůli Mařeně. Dopadla na nohy, otočila se totiž o 180 stupňů.

3.7. Lucka W. na Galce, Lucka S. na Žilce a Janča na Fayce jely okruh po Lohotkách bez sedel. Jely převážně krokem a trochu i klusem. Janča zažila pošahaný Fayčin cval :D, a zjistila co umý odstředivá síla :´D. Domů došla po svých.

Červen

29.června - Lucka S. na Žilce, Lucka W. na Galce a Janča na Fayce jely na Poličany a přez pole a cesty spátky :D. Jeli krokem a klusem. Kobylky měli trochu lekavou, ale vijížďka byla fajn.

12.června - Lucka na Galce a Janča na Atce jeli bez sedel přez pastviny k Budínu a zpátky. 

9.června - Janča na Atce a Lucka na Galce jeli do lesa a projeli se všemy chody

Květen

31.května- Eliška K. na Belle,Lucka K. na Dádovi,Eliška B. na Trackerce a Eliška O. na Timce jely ke Lhot'áku a zpátky. Kousek si i zaklusaly.Potom Lucka na Gal,Andy na Atce a Léňa na Žilce jely do lesa. Zaklusaly si i zacválaly.

29.května- Všichni koně byli odčerveni kromě prcka.

26.kvetna - Janča jela na Žilce na Poličany a spátky

23.května- Andy na Atce jela směrem k jízdárně a zpátky. Na louce si zaklusala a zacválala.

19.května-Eliška na Timce,Léňa na Žilce a Andy na Atce jely trénovat na jízdárnu.

18.května-  Eliška jela na Dádovi k Poličanům a zpátky.Jela bez sedla,potom Andy na Atce a Léňa na Žiži byly na louce. Zaklusaly si i zacválaly.

17.května- Andy na Atce a Léňa na Žilce jely k Hájovně. Jely všemi chody :)

11.května- Lucka s Gal,Andy s Atkou,Léňa se Žiži a Eliška s Trackerkou jely ke Lhot'áku a zpátky. Jely bez sedel a kousek si zaklusaly. Pak Ady vzala Redmonku s prckem a Lenka Báru a šly na louku.

9.května- Lucka s Gal byly trénovat na jízdárně ;)

8.května- Všichni koně byli ostrouhány,kromě Redmonky a Báry, potom Lucka s Gal,Andy s Atkou a Jana s Faykou jely bez sedel na Poličany. Do kopečka si zaklusaly.

5.května- Lucka s Gal,Léňa s Žiži a Andy s Atkou jely směrem na Boháňku a zpátky. Jely klusem i cvalem.

4.května- Jana jela na Fayce a Eliška na Trackerce, Andy měla Grianku na ruce a šly na Miřejov a zpátky Eliška i Jana si zaklusaly ;) Pak jela Lucka s Gal,Andy s Atkou a Léňa se Žilkou pod Boháňku a zpátky,jely klusem i cvalem a v lese si skočily ;)

1.května- Andy s Atkou a Nikča s Dádou jely do lesa, zaklusaly si a Andy si s Atkou zacválala.Potom si Andy vzala Trackerku a Nikča Žilku a jely na Poličany do kopce klusaly.

Duben

29.dubna- Andy s Atkou a Lucka s Galkou jely na dlouhou vyjížd'ku do lesa bez sedel,klusem i cvalem a skok přes příkop taky nechyběl ;).

28.dubna- Léňa se Žiži,Lucka s Gal a Andy s Atkou jely do lesa,zaklusaly si i zacválaly a skočily si i přes příkop.

27.dubna- Andy s Atkou a Léňa se Žilkou jezdily na jízdarně a Lucka lonžovala Elišku na Belle,pak si Lucka vzala Galku a lonžovala jí ve výběhu.

 26.dubna- Lucka s Gal, Andy s Atkou a Léňa se Žilkou jely na vyjížd'ku do lesa, jely klusem i cvalem.

Březen

30.března- Lucka na Gal,Ád'a na Dádovi,Léňa na Žilce a Andy na Atce jely okruh v lese. Zaklusaly jsme si a Dáda i cválal :D

29.března- Andy na Atce,Ád'a na Fayce a Léňa na Žilce jely na vyjížd'ku do lesa :) V lese si zaklusaly.

28.března- Lucka na Galce,Andy na Atce a Léňa na Žilce jely na vyjížd'ku do lesa :)

23.března- Grianka oslavila své 4. narozeniny :))

23.března- Andy vzala Atku,Léňa Žilku a šly na procházku do lesa. Pak vzaly Trackerku a Timku a šly s nima na louku. :)

16.března- Léňa s Žiži a Andy s Atkou jely směrek k Vřešťovu.Na ohlávce a bez sedla.Trošku si i zaklusaly. :)

15.března- Lucka s Gal a Tereza na Trackeře jely bez sedla na ohlávce.

12.března-Andy na Atce,Léňa na Žilce a Lucka na Gal jely k hájovně.

10.března-Andy na Atce,Léňa na Žíže a Lucka na Galce jely směrem k Poličanům. Bez sedla a na ohlávce klusem. :)

9.března- Andy na Atce a Léňa na Žiži jely směrem k jízdárně. Jen na ohlávce a bez sedla.

8.března- Oslavila Žilka své 19.narozeniny :)

 3.března - Andy a Léňa jely domů na Dádovi a zpátky jela Lucka.

2.března - Měla Lucka Gal,Andy Atku a Léňa Žiži na vodítku a šly směrem na Čihadlo.Andy se na Čihadle vyvlíklo vodítko a Atka vzala čáru domů a za ní hned Žiži. Pak je odchytli a šli ještě jednou :).

Únor

10.února- Si vzala Lucka Galku bez sedla jen na ohlávku a jela se podívat na Andy která doma marodí.

7.února- Petra si vzala Žížu a Lucka Atku jely na Vinici a okolo zámku domů.

2.února- Byla Petra na Atce okruh lesem okolo Lhotky.

1.února - Terka měla venku Trackeru ale  ta dělala blbosti a tak si Terka zajezdila i z kozlíkama. 

Leden

19.ledna- Lucka si vzala Galku a Lenka Žiži na vodítko a šli se projít k Sinkoviczom a zpátky .. a cestou tam si i zaklusali.

17.ledna- Si Lucka vzala Gal na vodítko a šla sní na menší procházku.

1.ledna- Lucka s Gal,Andy s Atkou a Leňa se Žiži-jely na novoroční vyjížd'ku do Miřejova.

 

2012

Prosinec

31.prosince- Lucka s Gal,Andy s Atkou a Lenka se Žiži jely směrem ke Vřešt'ovu.

30.prosince- Andy s Atkou a Léňa se Žiži jely směrem k Poličanům.Cestou zpět se klusalo.

29.prosince- Lucka s Gal,Andy s Atkou a Léňa se Žilkou jely okruh po Lhotce.

26.prosince- Byli všichni koně ostrouháni.

Listopad 

11.listopadu- Andy na Atce a Lucka na Fayce si vyjely bez sedla k Budínu Fayka byla št'astná že po dlouhé době si zas vyšla :)) takže si zaklusaly i zacválaly :) !

10.listopadu- Andy na At'uli jela bez sedla k rybníku Lhot'áku a zpátky,klusem i cvalem.

9.listopadu- Andy na Atce jela bez sedla k jízdárně a zpátky,po louce si zaklusala i zacválala. :)

4.listopadu- Andy jezdila na Žilce bez sedla po výběhu.

Říjen

28.října- Andy na Atce a Léňa na Žilce jezdily na jízdárně :)

25.října- Andy vzala Redmonku a vozila Máku po ohradě a pak Léňa Terezku a vozila Adélku :) trošku si i zaklusaly ;)

24.října- Lucka s Gal a Andy s At'ulí jely okruh po Lhotce a trošku si i zaklusaly. :)

23.října- Andy s Atkou jela okruh po Lhotce. :)

21.října- Lucka na Galce,Léňa na Žilce a Andy na Atce jely na vyjížd'ku do lesa,zaklusaly si i zacválaly.

19.října- Lucka vedla Míšu a pak Máku na Terezce,Léňa jela snima na Žilce a šly na malou procházku.

17.října- Léňa na Žilce a Andy na Atce jely na vyjížd'ku k Poličanům.

13.října- Dneska vzala Lenka Fayku na vodítko,Andy Atku,Léňa Žilku a Leona Timku a šly na procházku.Potom Andy a Léňa jezdily na Žilce po výběhu bez sedla.

11.října-Adélka jela svou první jízdu na Fayce po výběhu bez sedla.

10.října-Andy na Atce a Leona na Žilce jely okruh po Lhotce Leona už po kouskách jela sama.

8.října- Andy si vzala At'uli na ohlávku a chodila sní po výběhu to samé i s Terezkou :)

6.října-  Lucka na Galce a Andy na Atce jely na vyjížd'ku do lesa,zaklusaly si i zacválaly.Lucka pak vedla Leonu na Dádovi, Lenka Máku na Žilce a Andy vzala Grianku na ohlávku,jenže malá Messi protrhla ohradu,tak šly snáma Timka,Redmonka,Terezka i Messi :D :)

5.října- Terka si vzala Terku a jela na okruh po Lhotce,jela ve všech chodech.

3.října- Terka jela na Trackerce do Sedlece na autobus a Lucka pak na Trackerce zpět,jely okolo jízdarny a přez kopec po vojtěžce-jely klusem i cvalem. :)

1.října- Terka vzala Trackerku na lonž :) a Trackerce se chtělo pořád cválat.

Září

29.září- Leňa na Žilce a Lenka na Báře jely směrem k jízdárně v kroku i klusu. Přesto že šla Žilka s Barčou tak byla nervozní,ale směrem domů to už bylo v pohodě. :-)

26.září - Leona jela na Dádovi k pastvině na Čihadle.Zatím jen v kroku.

21.září- Leona jela na Dádovi bez sedla k Sinkoviczom a zpátky.

16.září - Andy a Leňa vzaly  všechny koníky a šly  s nima nachvilinku na louku,ale nějak se to vymklo kontrole a koníci se rozutekly na pole,naštěstí se  koníky podařilo chytit  a dovedly se zpět domů !  Navečer Andy na Atunce a Léňa na Žíže jely na vyjížd'ku k Poličanům. :-)

15.září - Lenka na Žilce , Lucka na Galce a Andy na Atce jely  na krásnou vyjížd'ku bez sedel a do kopečka  si i zaklusaly :-)

Květen

12. května - Danča byla na lonži na Dádovi - jezdila v kroku a klusu. Dáda byl hodný i přes otravné mouchy :-)

8. května - Cvičný trénink nastupování do přepravního vozíku - Lucka ho absolvovala s Griankou a Redmonou

Duben

27. dubna - Lucka zvláčela se Žilkou malou jízdárnu u stáje.

14.dubna - Kyra odjela zpátky do svého domova. Odpoledne za pěšího doprovodu Pavly jela bez sedla do Poličan Nikola na Atce a Daniela na Báře. 

12.dubna - koním se udělaly zuby, Dádin zlobil, tak to při další návštěvě zubaře vypadá na přispání

10.dubna - Terezka, Timka, Fayka a Galka byly ostrouhány

9.dubna - Lucka vzala na lonž nejprve Kyru se sedlem, aby si na něj zvykla před obsednutím  a potom Galku. Pavla vzala na jízdárnu pod sedlo Atku.

1. dubna -  Nikola s Danielou se vystřídali na kolbišti na Báře. Potom vzali ven na ruce Dádu a Terezku. Dáda vytrapoval, tak ho vzala Lucka a místo něj vzaly holky Redmonu. Odpoledne Lucka vylonžovala Galku, Pavla osedlala Terezku a pod sedlo šla taky poprvé ve Lhotce Žilka, kterou vzala Lucka.

Březen

11.března - Lucka poprvé po zimě osedlala Galku, Pavla Terezku a jely na vyjížďku do lesa. Běžel s nima Jack, který plašil Terezku, ta plašila Galku, tak to chvílema bylo trošku akční. V lese zaklusaly.

Únor

18.února - Lucka s Gal a Pavla s Terezkou jely bez sedel na Miřejov

4.února - Pavla vzala Terku, Lenka Báru a šli se projít do Poličan

3.února - Lenka jela na Báře k Budínu a zpátky jela Lucky neteř Ája

Leden

22.ledna - V neděli jsme se rozhodli vzít po dlouhé době ven Galku a Terezku. Gal se ale natolik bála kočárku, že cílem nakonec bylo, dostat jí alespoň k východu z pastviny. Terezka si kočárek očichala, zjistila, že jí neublíží a dál ho neřešila. Tak jela Pavla bez sedla směrem na Miřejov, na kopci se s Luckou vystřídali a ta jela zpátky.

9.ledna - Amálka porodila jehněčí holčičku

2. ledna - Terka s Faykou a Zuzka s Atkou vyrazily bez sedel na procházku směrem ke Vřešťovu.

2011

Prosinec

11. prosince - kromě malé Messi, která zatím neumí zvedat nohy, byli všichni koně ostrouháni

4. prosince - koníci byli odčerveni

3. prosince - Ginger porodila 8 selátek, přežilo jich ale jenom 6

Listopad

18.listopadu - Pavla s Terezkou a Lenka s Bárou jely na vyjížďku po loukách na Poličany a kolem Budína zpátky. Zaklusaly, zacválaly a Terezka si na Čihadle i pěkně zakozlovala.

12.listopadu - Pavla šla s Terezkou na vodítku na procházku kolem Čihadla. Potom ji ještě trošku prohnala po jízdárně, aby si Terezka protáhla svoje nic nedělající tělo :)

Bára s Žilkou a Messi se začly dávat na noc do boxů. Redmona si na to těžko zvyká. Zatím je to trošku boj oddělit je od sebe.

5.listopad - Pavla jela na Terezce bez sedla za doprovodu Lucky s Galkou na vodítku směrem na Poličany. Cestou po louce kousek zaklusala i zacválala.

Říjen

29.října - Pavla jela s Terezkou na krátkou procházku za doprovodu Lucky. Terezka šla jako kůň sama, a tak byla trochu nejistá a jako na pérkách.

17.října - Áďa, Lucka a Nikča vzaly koně na druhou pastvinu. Áďa vedla Báru, Nikča Atku a Lucka Žilku.

16.října - Áďa,Lucka a Nikča vzaly koně na druhou pastvinu.Áďa cestou tam jela na Báře a Nikča na Atce,kterou vedla Lucka.

15.října - Terka s Faykou a Zuzka s Atkou se zůčastily Hubera v Hustířanech. Fayka zase vytrapovala víc než dost.

14.října - Lucka a Nikča vzaly koně na druhou pastvinu.Cestou zpátky jela Áďa na Báře a Nikča na Atce,kterou vedla Lucka.

13.října - dnes si Lucka přivezla dvě nové kobylky. Plnokrevnou tmavou hnědku Redmonu a teplokrevnou ryzku Žilku. S Žilkou taky přicestovalo její 4 měsíční hříbě Messalina, která u nás bude na ustájení do obsednutí.

11.října - Nejdříve šly Terka s Faykou a Zuzka s Atkou na vyjížďku směrem na Vřešťov. Potom malá Markétka jela na Timce, kterou vedla Lucka, domů a s nimi Áďa na Báře a Pája, která měla na vodítku Terezku.

10.října - Nikča s Dádou a Áďa s Timkou šly na procházku na vodítku.

6.října - Nikola odvedla malou Markétku na Timce bez sedla domů. Pak šly na kolbiště Pavla s Terezkou, Nikola s Dádou a Adéla s Bárou. Dádin Nikču zase vyškolil pádem.

3.října - Áďa jela na zastávku do Sedlce na Báře. Cestou klusala. Zpátky Báru vedla Lucka. Večer pak Lucka s Pavlou vzaly Atku a Terezku a skákaly ve volnosti. 

2.října - Zuzka s Atkou, Terka s Faykou a Pája s Terkou jely na vyjížďku lesem na Poličany a po loukách kolem Budína zpátky. Potom skákali ve volnosti Dáda, Galka a Grianka. Na konce šly na procházku bez sedel Áďa s Bárou a malá Markétka s Timkou, kterou vedla Lucka. Áďa s Bárou kousek zaklusala.

1.října - Pavla ozjezdila Terezku na kolbišti

Září

30.září -Terka a Áďa vzaly koně na druhou pastvinu.Potom šly Terka s Faykou a Zuzka s Atkou na vyjížďku.

25.září - Odpoledne jsme se konečne dostaly k tomu, postavit skok ve volnosti. Nejprve šla jezdit Pája s Terkou a Áďa s Bárou na kolbiště a potom skákali ve volnosti Terka a Galka. 

15.září - Lucka vzala na vodítko Gal a Pavla Terezku a šly se projít směrem na Poličany.

12. září - Zuzka s Atkou, Nikola s Dádou, Pavla s Terezkou a Markéta s Bárou šly jezdit na jízdárnu. Pavla musela jít bez sedla, protože si ho Terezka nenechala zapnout kvůli jizvě na boku, tak Terezku jenom vykrokovala a pak vzala na lonž. Lucka pak vzala na lonž ještě Galku.

10. září - Zuzka s Terkou šli k Budínu plavit Atku a Fayku. Atka s vodou neměla problém, ale Fayka kopýtka nenamočila

6.září - Pavla vzala na vodítko Terezku a Lucka Galku a šly se projít směr Poličany. Cestou zaklusaly. 

3.září - Zuzka s Atkou a Terka s Faykou se dnes zúčastnily závodů na Zálesí. Večer Pavla vzala Timku na jízdárnu. Zaklusaly a když se Timka rozehřála, tak i kousek neplánovaně zacválaly.

1.září - dneska probíhala lehčí příprava Zuzky a koní na závody. Lucka odjezdila Galku, Pavla vykrokovala Fayku a Zuzka odjezdila a odskákala s Atkou. Pak Zuzka vzala Fayku a Pavla zase krokovala Atku. Zuzka na Fayce skákala poprvé.

Srpen

30.srpna - dnes byla všem koníkům ostrouhána kopyta. Navečer jela Lucka s Gal, Pavla s Terezkou a Nikola s Dádou bez sedel směr Poličany. Kousek zaklusaly a Dádin si u toho pěkně vyskakoval.

28.sprna - Atka dnes byla vozící kůň. Nejprve svezla paní ke Lhotáku a zpátky a potom, protože se do Lhotky přijeli podívat Pavly rodiče, ještě jejího tátu. Pak Pavla osedlala Terezku a Lucka Galku a šly jezdit na kolbiště. Galka byla ve cvalu až moc veselá a Terka si taky ke konci, při snaze nacválat, párkrát vyhodila.

26.srpna - Nikča s Pavlou šly plavit Timku a Báru. K Budínu na koních dojely bez sedel po silnici. První šla Timka, která s vodou neměla žádný problém a moc se jí tam líbilo. Při otáčení ale šlápla mimo panel a zahučela tam chudák celá, že na vteřinu nebyla vůbec vidět, ale to jí neodradilo vkročit do vody ještě párkrát. Báře se ze začátku moc nechtělo, ale nakonec, za pohrabávání pravou nohou, do vody také vlezla. Nikča na ní dokonce ve vodě i vyskočila. Pak holky koně uvázaly ke stromu a zaplavaly si taky, protože bylo příšerný vedro.

25.sprna - Lucka s Gal, Pavla s Atkou a Nikola poprvé na Fayce jezdily na jízdárně. Holky zkoušely nacválávat, ale moc se jim nedařilo

23.srpna - Nikča s Dádou, Lucka s Galkou a Honza s Terezkou šly plavit na Budín. Doprovod jim dělala Grianka a Jack. K vodě došly všichni, ale statečně vkročily do vody jen Galka a Jack. 

22.srpna - Nikča s Dádou a Irena s Bárou si vyšly na procházku.Šli směrem na jízdárnu a po louce zpátky. Už nebylo takové teplo, takže koníky tolik neotravoval hmyz.

19.srpna - Lucka s Gal a Pavla s Atkou jely bez sedel na Bílé Poličany. Cestou tam klusaly.

16.srpna - Adéla přivezla ségry a tak se povozily na Báře. Večer Lucka vylonžovala Grianku a Kyru. Kyra byla na lonži asi po druhé v životě, tak se trošku vztekala, ale když už to konečně pochopila, tak chodila hezky.

15.srpna - Nikča s Dádou,Terka s Faykou a Zuzka s Atkou si vyjely na vyjížďku okolo Lhoťáku, lesem a zpět. Několikrát jim v dálce přeběhl jiný koník, ale naši koně naštěstí zůstali v klidu. Zaklusaly i zacválaly. Potom ještě šli na procházku směrem na Bílé Poličany Zuzka s Kyrou, Terka s Griankou a Nikča s Timkou. Kousek zaklusaly.

14.srpna - nejdříve šly  jezdit na jízdárnu Pavla s Terezkou a Adéla s Timkou. Terezka krásně klusala, skoro vůbec se nerozčilovala, jak bývá jejím zvykem, a Pavle udělala obrouvskou radost :) Timka s Adélou naklusala do stromu, až Áďu strom sundal na zem.Nic se jim nestalo a Áďa hned vyskočila zpět do sedla. Pak se osedlala Atka a Bára a návštěvníci se na nich svezli.Vedla je Lucka se Zuzkou a Terka je doprovodila na Fayce. Nakonec šly jezdit na jízdárnu Lucka s Galkou a Nikča s Dádou. Provedly nějaké ty cviky, zaklusaly a chvíli i zacválaly. Dáda se ale urazil, že byl napomenut a Nikču schodil. I ta ale vyskočila zpět do sedla. Odježděni byli všichni koníci,takže to byl vydařený den :).

.13.srpna - Lucka na Gal a Pavla na Atce jely kolem Lhotáku do lesů, lesem se pak toulaly celou vjížďku, objely Lhotku až na Vinice, a zase zpátky domů. Galka měla lekavou, kaluže jí dávaly hodně zabrat. Pěkně zaklusaly a zacválaly.

12.srpna - Áďa s Timkou a Nikča s Dádou šly na procházku směrem na Vřešťov. Cestou párkrát zaklusaly.

10.srpna - Odpoledne vyšli na procházku Nikča s Faykou a její kamarádka Verča s Terkou směrem na Vřešťov.Doprovodili je Zuzka na Atce a Áďa na Timce. Terka se stihla vyblbnout, ale nic vážného se naštěstí nestalo. Potom šli ještě Nikča na Dádovi a Verča na Báře vedená Áďou na krátkou vyjížďku.Nikča s Dádou i zaklusali.  

9.srpna - odpoledne jela Zuzka na Atce bez sedla domů a Lucka pak jela zpátky. Navečer jela Lucka na Gal a Pavla na Dádovi k hájovně, taky bez sedel. Dáda měl ale spoustu energie a poslal Pavlu k zemi. Běžela s nima i Grianka, která se pak nemohla dostat ze zahrady jednoho domu a když do viděli Gal s Dádou, tak se utrhli za ní a běhali po zahradě dostihy. Nakonec je to přestalo bavit, Lucka odchytla Galku a všichni je následovali. 

5.srpna - Cestou k Čihadlu jela Áďa na Timce a Nikča vedla Dádu. Áďa pak slezla a všichni na jedný louce zaklusali. Cestou zpátky jela Nikča na Dádovi a Áďa vedla Timku. Pak šly na procházku s Bárou a Galkou.

4.srpna - Terka jela na Fayce, Nikča s Griankou a Áďa s Terkou šly na procházku. Kousek všichni zaklusali.

3.srpen - Áďa s Timkou a Nikča s Dádou šly na jízdárnu. Klusaly a Timka jako obvykle nacválala. Potom jely Lucka s Galkou a Pavla s Atkou na vyjížďku kolem Budína, obilím a po loukách zase domů. Klusaly a chvíli i zacválaly. 

1.srpen - S Áďou se sem přijela podívat Bára Bezrová.Dopoledne přijely děti z tábora a tak se povozily na Atce a Dádovi. Áďa šla na krokovou vyjížďku bez sedla na Timce směrem na Lanžov.

Červenec

28.července - Nikča s Dádou jezdila na kolbišti se sedlem krok, klus a přez kavalety. Áďa s Timkou byla na lonži bez sedla. Áďa se snažila vylepšit sed a zastavení, ale stále jí to nejde. Klusaly a také si dvakrát přešly v kroku kavalety. Večer vyjely Lucka s Galkou a Pavla na Báře k Budínu a kolem Čihadla zpátky. Klusaly i cválaly. Bára má poslední dobou plno energie a tak byla rychlejší než Galka.

27.července - Nikča s Dádou,Lucka s Galkou a Áďa s Bárou šly na krokovou vyjížku bez sedel.Kousek zaklusaly.Obešly jízdárnu.

26..července - Terka s Faykou se odpoledne venčily na jízdárně. Na večer Lucka vylonžovala Galku a Pavla jezdila na kolbišti na Atce bez sedla. Procvičovala klus a zastavení, což se jí stále moc nedaří.

25.července - Áďa si vzala Terku , Zuzka Fayku na procházku a šly směrem na Lanžov.

24.července - Pavla s Luckou vzaly na procházku Terezku a Fayku. Pak se chvíli vyběhaly na jízdárně. Jinak se makalo.

23.července - Nejdřív si vzaly na procházku Kíťa  Timku a Pavla  Fayku.Pak si vyjely na krokovou vyjížďku bez sedel Kíťa s Atkou a Pavla s Bárou.

20.července - Ráno přijela Nikča a Áďa.Áďa si vzala na vodítko Terezku a Nikča jela na Dádovi bez sedla.Šly směrem na Lanžov a na louce jsme všichni zaklusaly.Dáda si hodil 2 kozly a jednou vyhodil, Nikča to všechno useděla.Terezka se cestou domů vztekala, tak vyhazovala.Odpoledne si Nikča vzala na vodítko Kyru a Áďa jela na Báře se sedlem stejným směrem jako předtím, kde na louce zaklusala jenom Bára,Kyra se spokojeně pásla.

19.července - Fayka musela být postavena do boxu, protože kulhá. Společnost jí tam dělá Terezka, která z toho byla pěkně vyvalená. Lucka s Galkou, Nikča s Dádou, Áďa s Bárou a Pavla s Atkou si vyjeli na krátkou projížďku bez sedel směrem na Bílé Poličany a zpět. Obešlo se to bez komplikací. Cestou zaklusali. Srandovní bylo večerní nahánění Ginger a Fredíka do domečku. Velká podívaná to byla především pro Atku, Galku, Grianku a Dádu, kdy synchornizovaně chodili podél plotu stejným směrem, jak běhala prasátka, vykuleně na ně koukali a nejspíš si mysleli, že jsme se úplně zbláznily, když tam za nima běháme po zahradě sem a tam.

17.července - Lucka s Gal, Pavla s Atkou a Kristýna s Terezkou jely na vyjížďku kolem Lhotáku, lesem nahoru na Daňkovku a zase zpátky ke Lhotáku a domů. Terezku žralo co mohlo a tak házela kozly, Atka si zase chtěla zaběhat a být vedoucí zájezdu a Gal byla hodná. Taky si na Báře zajezdila na jízdárně Jana Krajčírová. Bára byla chodivá, jako snad nikdy. Dokonce i hezky cválala, což je u ní na jízdárně skoro nemožné. 

16.července - Odpoledne přijela Nikča a Áďa.Nikča vzala na vodítko Dádu, Áďa Báru a  šly na procházku směrem na Poličany. I přes repelent koníky otravovali ovádi a Dáda se párkrát vzepjal. Během procházky si také všichni zaklusaly.

15.července- Zuzka na Atce, Terka na Dádovi a Lucka na Gal jely na vyjížďku přes Daňkovku a zadní cestou na vinici a lesem domů. Dáda hodil několik kozlů a nakonec se s jedním přidala i Atka. Do kopce na Vinici si všichni pěkně zacválali. Na večer přijela Pavla, Kíťa a Áďa.Pavla jela na Báře,Kíťa na Terce,Lucka měla na vodítku Kyru a Áďa Grianku ,šly směrem na Vřešťov.Všichni kousek zaklusaly.Po procházce jsme na Kyru daly poprvé sedlo a vůbec jí to nevadilo.

13.července- dopoledne jela Adéla na Báře bez sedla a Nikča si vzala na vodítko Kyru směrem na Vřešťov, pak se vyměnily.Obě dvě  kousek zaklusaly.Cestou domů Kyra dělala blbosti a tak šla na volno. Na večer přijela Pavla s Kíťou. Vykydaly celou stodolu a Lucka pak vylonžovala Galku, Grianku a Kyru, která byla na lonži poprvé a tak dělala trochu problémy.

11.července- Adéla si vzala Báru a dojela s ní k zastávce v Bílích Poličanech a doprovodily jí Terka s Terkou, Zuzka s Dádou a Lucka na vodítku s Kyrou.Jediná Bárá měla sedlo.Zpátky si vzala Lucka Báru a Kyra šla na volno.Poté si vzaly na vyjížďku Terka Fayku,Zuzka Atku a Lucka Galku.

8.červenece-Lucka si vzala Galku,Nikča Dádu a Adéla Báru jely bez sedel směr Bílé Poličany.Kousek zaklusaly.

4. července -Terka vzala Míšu na báru,Nikča si vzala Grianu a Áďa Galku  šly na procházku směrem na Vřešťov. Pak si vyjely na vyjížďku Terka s Faykou a Zuzka s Atkou. Zajely po cestě hned za pastvinou do lesa a vyjely na louce Před Bíléma Poličanama. Zaklusaly i zacválaly. Cestou domů objely Budín. Mezitím šla Nikča s Dádou a Áďa s Timkou na procházku kolem Čihadla.Cestou kousek zaklusaly.

Červen

28.června - Pavla klusala na lonži bez sedla na Fayce, aby si upevnila sed a Kristýna jezdila na Terezce. Terka klusala s ušima dopředu, což znamená, že to Kristýně šlo. Lucka pak ještě vylonžovala Galku.

26. června - přes počáteční problémy s Griankou, která chtěla jít s náma dneska vyjely Terka s Faykou, Zuzka s Atkou a Pavla s Terezkou. Jely zase kolem Lhotáku, pak po loukách nahoru do lesa, kde udělaly kroužek a zase se po loukách vrátily zpátky ke Lhotáku. Koně byly akční a chtělo se jim běhat, hlavně Terezce. Poslední kopec se v ní probudily dostihový pudy a tak sebrala všechny síly a předběhla Fayku i Atku. Když pak zjistila, že je od ostatních koní celkem daleko, tak udělala prudký obrat, předvedla dostihový start a Pavla to neuseděla a skončila na zemi a Terezka pokračovala dál. Naštěstí nedoběhla až domů, ale na křižovatce počkala. Tak Pavla naskočila znova do sedla a dojely všichni v pořádku domů.

25.června - dopoledne jela Terka na Fayce domů a Lucka pak jela zpátky do Lhotky. Fayka dělala prdlého koně. Odpoledne pak vyjely na vyjížďku Lucka s Gal, Kíťa s Dádou, Pavla s Terezkou a Grianka. Jely kolem Lhotáku, lesem na Boháňku a pak nad Vřešťov a po loukách zase zpátky. Grianka byla zase ve formě a kopala po koních. Odnesla to hlavně Kristýna, která díky tomu spadla z Dády, kterej si kop od Griany nenechal líbit a vypálil po ní taky.

23.června - na procházce dnes byly Kristýna s Atkou a Pavla s Terezkou.Nejprve chtěly jít směr Poličany, ale jakmile to zmerčili ostatní koně, protrhli pásku a běželi s nima. Tak holky slezly z koní a nahnaly ostatní zase zpátky do ohrady. Na druhý pokus se raději vydaly na druhou stranu k jízdárně. Tam se Terezka lekla ovce, která byla za plotem jedné ze zahrad, uskočila do strany a Pavla, po chvíli snažení dostat se zpět do sedla, si radši ustlala  na zemi. Cestou domů ještě obešly Čihadlo. Po návratu je čekalo opět nahánění koní, kterým se dneska v ohradě opravdu nelíbilo, a tak utíkali při každé příležitosti.

21.června - Lucka s Galkou, Pavla s Terezkou a Kristýna s Dádou jezdily na kolbišti. Dáda byl líný a vůbec se mu nechtělo chodit a Terezka zase předváděla spíše rodeo.

19.června - Dneska se jelo opět k Hlouškum. Terka s Faykou, Zuzka s Atkou a Lenka na Báře. Později si vzala ještě Pavla Terezku bez sedla a jely k rybníku Lhotáku a zpátky. Terezka byla trošku nervózní, že jde sama bez dalších koní, ale holky to zvládly. Doprovázel je Míra.

18.června - Terka s Faykou a Pavla s Atkou jely do Miřejova k Hlouškum na louku, tam udělaly pár koleček a zase jely zpátky. Cestou klusaly. Atka párkrát zacválala, protože se bála, že jí Fayka uteče.

17.června - dneska se jezdilo na kolbišti. V první skupině jezdila Lucka s Gal, Terka s Faykou a Zuzka s Atkou. Ve druhé skupině si vzala Kristýna Terezku a Nikola klusala na lonži bez sedla na Dádovi, aby si procvičila sed a rovnováhu.Na Terezku sedla  nakonec i Lucka, protože vyhazovala. Potom jsme opekli buřty.

16.června - Lucka s Gal, Pavla s Terezkou, Kíťa, která si chtěla vyzkoušet Atku a Grianka jely na vyjížďku po loukách a lesem na vinice a zpátky. Hodně klusaly a cválaly a koně byly úplně hodný.

14.června -  Lenka s Luckou dnes vyhnaly koně na novou pastvinu u lesa. Protože tam koně musí chodit přes potok, kde je spíše bahno než voda, byl to trochu problém. Nejvíce se nechtělo Atce, ale i ona nakonec přešla a všichni se tam odpoledne spokojeně pásly. Zpátky jsme si myslely, že už jim přechod přes bahno nebude dělat takový problém, protože motivace jádra v kyblících je přeci jenom veliká, ale opak byl pravdou. A tak Lucka s Lenkou převáděly a Pavla usměrňovala provoz před stodolou, kam koně postupně přicválávaly sníst si svoji(a někdy i cizí) porci. Nejvíce vyšilovala Terezka s Faykou, ale i oni se nakonec po hodině celé zpocené dostaly ke svému jídlu.

13.června - Lucka s Galkou a  Nikola s Dádou jely bez sedel ke kontejneru a zpátky. Zaklusaly a kousek i zacválaly. Běžela s nima Grianka.

12.června - Lucka s Galkou a Lenka s Bárou jely bez sedel po loukách k jízdárně a zase zpátky. Griance se vyjímečně na procházku nechtělo.

11.června - Zuzka s Atkou a Terka s Faykou se projely domů na louku a tam dělaly kroužky a jiné cviky. Atka prý byla hodně běhavá.

9.června - koním dnes byla ostrouhána kopyta. Navečer vyjely bez sedel Lucka s Gal, Pavla s Atkou a Kristýna s Dádou po silnici na Poličany a zase zpátky. Běžela s nima Grianka.

8.června - dneska byly ve Lhotce Zuzka s Lenkou. Když chtěly vyjet ven, tak se spustil liják, tak zůstaly doma a namazaly uzdečky .

7.června - Lucka s Galkou, Zuzka s Dádou a Pavla s Terezkou jely bez sedel k jízdárně a zpátky. Přidala se k nám Grianka a dokonce se zachtělo na procházku i Timce, tak šly holky s námi.

5.června - Zuzka s Atkou a Terka s Faykou vyrazily dnes po kopytě poprvé na závody na Hvězdu. Terka jela se záměrem seznámit Fayku se závodním prostředím, protože pro ní to byla také premiéra, ale Fayka to zvládala tak dobře, že nakonec jela parkur i ona. Zuzce se hned na poprvé vedlo výborně a skončily s Atkou na dekorovaném 5. místě. Moc gratulujeme!!! Fayka byla sice pro dvojí neposlušnost vyloučena, ale skákala moc hezky, takže příští závody už s Terkou určitě dokončí.

4.června - dopoledne byly ve Lhotce Lenka, Nikola a Zuzka s Terkou. Odpoledne přijela Pavla  a Adéla, která se přijela po dlouhé době podívat, protože má zraněné koleno. Lucka osedlala Galku a Pavla Terezku. Křižovaly lesy na Vinice a lesem se zase dostaly zpátky. Terezka si třikrát povyhodila. Doprovod jim dělala Mary.

1.června - nejprve vyjely na jízdárnu Lucka s Galkou a Lenka s Bárou. Potom se šla připravovat na své první skokové závody Zuzka s Atkou na kolbiště a Kristýna osedlala Terezku. Budeme jim v neděli na Hvězdě držet pěsti, aby parkur zvládly.

Květen

31.května - Zuzka - Atka, Kristýna - Terezka, Lucka - Galka, Pavla - Bára a Grianka jely bez sedel k Hájovně. Grianka zase kopala.

29.května - Lucka s Gal, Terka s Faykou, Pavla s Atkou a jako už tradičně zlobivá Grianka jely okruh lesem na Vinici a lesem zase zpátky. Grinka nám kopala do koní a trefila se i Terce do lýtka. Naštěstí nic vážného. Klusalo se, cválalo se a koníci nic nevyváděli.

23.května - navečer osedlaly Lucka Galku, Pavla Atku, Kristýna Terezku a Lenka Báru. Jely po loukách směr Vřešťov a doprovod jim zase dělala Grianka. Ta byla pěkně drzá a kopala nám po ostatních koních. Trefila se Kristýně do chodidla a do Atky. Pořád někam odbíhala a pak docválávala za námi. Největší překvapení pro Grianku bylo, když se pásla v poli s obilím a najednou asi metr před ní vykoukla srnka, Grianka se postavila na zadní, pak na sebe chvíli vyjeveně koukaly a srnka vzala nohy na ramena :) Terezce se podařilo sundat Kristýnu na zem, Atce málem Pavlu, když si hodila kozly a Gal se lekla po cestě jen jednou. Zaklusaly jsme si i zacválaly. Atka taky párkrát vykopla po Griance, domů však dojely všichni bez úhony.

22.května - dopoledne přijel traktor, aby zarazil do země kůly na ohradu a taky přijel druhý traktor a dovezl kupu sena. Pavla na Dádovi, Lenka na Atce a Kristýna na Terezce vyrazily na vyjížďku bez sedel do lesa, protože bylo velké horko. Když už byly skoro doma, tak před koně vyskočila srnka, ale všichni uskočení koní useděli.

21.května - pozdě odpoledne vyjely Lucka neobvykle na Terezce, Pavla na Atce, Lenka na Báře a samozřejmě i Grianka, která zase musí být vždy a všude, na vyjížďku. Jely po loukách do Poličan a pak se různě proplétaly lesem a dalšíma loukama domů. Grianka ze své mladické nerozvážnosti kopala po koních a nakonec jednu schytala i ona od Atky, Terezka se pokoušela, ale netrefila ji. Nebyla by to Atka, aby si po cestě párkrát nevykopla. Klusalo se a cválalo nejen po lesních cestách a Pavla zjistila, jak je dobré nosit přilbu, když dostala dvakrát ve cvalu větví do hlavy. Atka je hold opravdu vysoká no.

20.května - Lucka s Galkou a Nikola s Dádou vyrazily na vyjížďku. Jely od zámku lesem na Vinici a potom zase lesem zpátky domů. Dáda si na začátku klusání trošku zakozloval, ale pak se uklidnil. Šla s nima i Grianka, která pořád někam odbíhala a tak se vrátila domů celá zpocená. Potom si vzala Terka Fayku  na jízdárnu a pořádně popracovaly.

19.května - Lucka s Galkou a Lenka s Bárou jely okruh lesem přes Vinici, klusaly a cválaly a Bára si dala pořádně do těla. Večer pak přijela Pavla s Kristýnou a tak šli na procházku bez sedel (P. -Atka a K. - Terezka) lesem k pastvině hřebců a zase zpátky. Šla s nima Lenka, která měla na vodítku Fayku

16.května - Kristýna s Terezkou a Pavla s Bárou jezdily na jízdárně

15.května - Lucka s Gal, Pavla s Atkou, Kristýna s Terezkou a Grianka jely dopoledne na vyjížďku po loukách směr Poličany. Když potom přešly přes silnici na druhou louku, Grianka se lekla kočky, vykopla a trefila se do Galky, která se následně začla vzpínat a Lucka spadla. Mezitím se Pavla s Kristýnou snažily uklidnit své kozlující koně.Na další louce si ještě koníci párkát zakozlovaly, ale všichni to useděly, i Kristýna, která už seděla Terezce na krku. Potom se jelo lesem, kde si Atka ještě v rychlém tempu vycválala kopec, aby ji Gal náhodou neutekla. A lesem jsme došly až domů, Grianka se vyřádila, viděly jsme hřebce a i přes překypující energii koní to byla pěkná vyjížďka.

14.května - Lucka s Pavlou byly na kurzu s P.Soukupem týkajícího se kopyt ve Dvoře. Na večer pak Lucka s Lenkou vzaly všechny koně na pastvinu na Čihadlo, později tam přijela Pavla s Kristýnou a zpátky dojely na Atce, Terce a Báře

13.května - koníci byli odčerveni

Zuzka - Atka, Terka - Fayka, Lenka - Bára a Lucka - Gal byly na vyjížďce okolo Budína do Miřejova, okolo Hloušku a po loukách zase zpátky

11.května - Lucka s Lenkou vzaly Fayku bez sedla, nejdřív jela Lenka, ale protože Fayka dělala blbosti, tak na ní sedla Lucka a zpátky jela zase Lenka.

10.května - Lucka s Gal, Pavla s Atkou, Kristýna s Terezkou a Adéla s Bárou jely bez sedel po loukách k rybníku a zpátky.

8.května - Ráno byly na procházce Adéla - Timka, Nikola - Dáda a Lucka - Kyra. Odpoledne jezdily na kolbišti Lucka s Gal, Pavla s Terezkou a Lenka s Bárou.

7.května -  Dnes bylo ježdění rozdělený na tři etapy. Nejprve jela Pavla s Terkou, Adéla s Timkou bez sedel za doprovodu Lucky s Griankou, Lenky s Kyrou a Nikoly, která vedla Timku kolem Čihadla. Potom jela Lucka a Gal s Terkou a Faykou se sedlama, a naposled jely Zuzka na Atce a Nikola na Dádovi bez sedel na krokovku.

6.května - Lucka s Gal, Nikola s Dádou a Lenka s Bárou jely na vyjížďku směrem na Poličany a po loukách zase zpátky. Dáda si cestou hodil pár kozlů, ale Nikola všechno useděla. A Zuzka s Atkou a Terka s Faykou jely okolo Čihadla.

5.května - dneska jela Lucka s Gal, Pavla s Bárou a Kristýna s Terkou. První výjezd ale nevyšel, protože za náma zdrhla Grianka a za chvíli za náma pádili i ostatní koně. Tak jsme se vrátily a začalo zahánění. Galka se pak nechtěla nechat chytit, takže ji Lucka ještě chvíli honila po zahradě. Nakonec jsme vyjely, ale Griance se i přes postavení plotu podařilo dostat ven a ze všech sil co sebrala za náma dotryskala, tak jsme ji vzaly s sebou. Jely jsme po loukách k jízdárně a pak ještě dál, cestou jsme klusaly a cválaly a Grianka kopala do Terezky. Terezka si ve cvalu každou chvíli vyhodila, ale Kristýna všechno useděla.

4.května - Zuzka po dlouhé době vyjela na Atce (kvůli Atčinýmu zranění nohy), Lenka na Dádovi a Lucka na Gal. Potom přijela Kristýna s Pavlou a šli jezdit na jízdárnu na Terce a Báře. A protože Lucka musela jet do práce, tak jim trenérku dělala Zuzka.

2.května - Nikola vzala na vodítko Dádu a Adéla Timku a šli na procházku k čihadlu a po louce  zpátky.

1.května - Pavla na Dádovi, Lenka na Báře a Kristýna na Terce zahájily květen vyjížďkou bez sedel po louce k jízdárně a po loukách zase zpátky. Potom ještě vzala Pavla s Lenkou Grianku a Timku na vodítko na krátkou procházku. Kyra poprvé strávila den s ostatníma ve výběhu. Zatím se nezkamarádila, ale snad jí ostatní brzo přijmou mezi sebe.

Duben 

30.dubna - nejprve jela Lucka s Galkou a Lenka s Bárou směrem k rybníku. Pavla s Adélou mezitím kydaly stodolu, když asi po půl hodině přiběhla na dvorek Gal, ovšem bez Lucky. Sundala ji někde v kopci a zamířila rovnou domů. Tak Lucka došla pěšky a aby si Gal nemyslela, že když si vyhodí, tak se běží domů a nemusí se nic dělat, tak jí Lucka vzala ven ještě jednou. Když se vrátily, tak šli na procházku bez sedel Pavla s Terezkou a Adéla s Dádou k čihadlu a po louce zpátky, za doprovodu Lucky a Lenky.

27.dubna - Lucka s Galkou, Zuzka s Dádou a Lenka s Bárou jely bez sedel okruh přes Lhotku k jízdárně a zpátky.

26.dubna -  Kristýna lonžovala Terezku a Fayku, Lucka Galku a Pavla se snažila komunikovat s Griankou

25.dubna - Lucka s Gal a Pavla s Bárou jely po loukách k Budínu. Cestou klusaly i cválaly.

23.dubna -celé dopoledne a chvíli odpoledne byla Lucka s Pavlou na kurzu přirozené komunikace ve Dvoře. Odpoledne Lucka lonžovala Gal a Pavla si vzala na lonž nejprve Grianku a potom i Dádu, aby si vyzkoušela něco z kurzu.  Lenka osedlala Báru a Kristýna Terku,  která si ovšem moc nezajezdila, protože Terezka kvůli špatně ostrouhaným kopytům hůře chodila a tak Lucka jela pro kováře, aby ji kopýtka napravil. Kristýna si alespoň zkoušela lonžovat Fayku, Dádu a Timku.

22.dubna - dneska všichni koníci prošli rukama kováře, který jim upravil kopyta

20. dubna -  Lucka vzala na lonž Adélu na Fayce bez sedla. Dělaly různé cviky a trénovaly stehnový sed. Potom Lucka s Gal, Kristýna s Terkou, Pavla s Bárou a Zuzka s Dádou jezdily na kolbišti. Trénovaly různé jízdárenské cviky a cválání. Nakonec cválalal jen Gal, protože Terezka místo cvalu kozlovala a Dádovi nějak nešlo pochopit, co se po něm chce. Zuzka po dlouhé době také seděla na jiném koni, než je Atka, protože ta má nemocnou nohu.

19. dubna - Lucka s Galkou, Nikola s Dádou a Lenka s Bárou jely na vyjížďku po loukách směr Poličany a zpátky se potom vracely lesem. Cestou si zaklusaly i zacválaly. Nikča si zažila první pád ve Lhotce, protože si Dáda v lese po leknutí párkrát vyhodil, a Nikče se to nakonec nepodařilo usedět. Když se holky vrátily vzala Pavla Timku a Kristýna Terku a jely za doprovdu Lenky a Nikoly bez sedel po silnici směrem k rybníku.

17. dubna - V neděli vyjela nejdříve Lucka s Gal a Terka s Faykou. Když se vrátily, tak vzala Pavla Terku, Adéla Dádu, kterého jistila Zuzka ze země, Lenka Atku a Lucka na vodítko Grianku. Jely bez sedel po silnici do Poličan a zase zpátky.

16. dubna - Sobota byla ve znamení prvních letošních skoků. Postavily jsme malý křížek, jeden kolmák a jeden oxer a na zem daly pár kavalet. V první skupině jela Pavla s Bárou, Nikola s Dádou a Kristýna s Terkou.  Holky jezdily jenom kavalety. Kristýna s Nikolou se pokusily skočit i křížek, ale koníkům se nechtělo, tak na ně sedla Lucka a nakonec skok překonaly. Ve druhé skupině jela Lucka s Galkou, Zuzka s Atkou a Terka s Faykou. Holky už skákaly všechny skoky, jen Fayka Terce dělala trošku drahoty, nejen před skokem. Nakonec je ale i ona všechny překonala. Fayky sen je určitě běhat klusácké dostiny, jelikož má úžasně rychlý klus :) A mezitím, co se skákalo, vzala Lenka na procházku na vodítku Grianku a Adéla jela na Timce bez sedla, kterou vedla Nikola.

15. dubna - Terka (Fayka) a Lenka (Bára) jeli kolem jizdarny a po louce zpatky. A potom Terka (Dáda) a Lenka (Atka) bez sedel jeli k jizdarne a zpatky + Galka na voditku a Grianka navolno.

14. dubna - Vyjely Lucka s Galkou a Griankou a Zuzka s Atkou. Jeli na Sedlec. Cestou klusali a Galka se neobešla bez leknutí a strachu. Grianka se vždycky pásla a potom dobíhala cvalem.

13. dubna - Lucka s Galkou, Kristýna s Terkou a Pavla s Bárou jely na krátkou podvečerní vyjížďku po silnici směr Miřejov.

10. Dubna - Terka (Fayka) a Lucka (Galka) jeli přes Budin, Miřejov Do Sedlic a Zpet na Lhotka.

9. dubna - Adéla (Timka), Nikola (Dáda), Kristýna (Terka) a Lenka (Bára) jezdili na jízdárně.

                - Lucka s Galkou, Terka s Faykou a Zuzka s Atkou jely protáhnout koně. Vyjeli směrem na Vřešťov. Galka se párkrát lekla, Fayka byla neobvykle úplně hodná, akorát měla zajímavý starty. A Atka se neobešla s několika vykopnutí. Cestou viděli srnce, skupinu zajíců a nádhernou oblohu.

7. dubna - Lucka s Galkou a Zuzka s Atkou jeli ven. Jeli na Velký Vřešťov. Galka se u rybníka lekla a schodila Lucku. Cestou cválali a klusali. Atka asi 6x za celou cestu vykopla. Při jednom cvalu Atka chtěla předběhnout Galku, té se to nelíbilo a tak hodila zadek na Atku a ta vylětela dopředu a Zuzka jí zastavila. Když Galka doběhla, Atka se zařadila. Domů dojeli všichni.

6. dubna - Jezdila Lenka s Bárou na jízdárně.

                 - Zuzka a Áďa se vystřídaly na Atce vyjížďkou na Vřešťov. K nim se přidala Lenka na vodítku s Faykou. 

                 - Si vyšli na procházku Lenka s Terkou, Áďa s Timkou a Zuzka s Galkou. Obešly Čihadlo.

                 - Lenka si vzala ještě jednou Báru, protože chtěla sama jít a Zuzka vedla Grianku a Áďa Dádu. Šly po silnici na Poličany a zpátky.

3. dubna - Lucka (Galka + Grianka), Terka (Fayka), Pavla (Terka) a Lenka (Bara) na vyjižďce bez sedel směrem na Vřešťov.

2.dubna - Mezitím, co Lenka s Pavlou uklízely pastvinu, Lucka vzala Galku protáhnout ven. Asi se jí to povedlo, protože Galu se vrátila pěkně zpocená. Potom vzala Lucka na lonž Pavlu na Fayce, učila ji klusat a Lenka osedlala Báru. Fayka dala Pavle nejen klusací, ale i padací lekci.

Březen 2011

28. března - Lucka s Galkou, Pavla s Atkou, Adéla s Bárou a Nikola s Dádou jezdili na jízdárně.

27.března -  Lucka - Galka, Pavla - Atka a Lenka - Bára jely na vyjížďku po polích. Cestou párkrát zaklusaly, Atka si s Pavlou i kousek  zacválala.  Při příjezdu domů nám běžela naproti Grianka, která přeskočila plot u jízdárny a Fayka s Dádou, kteří už se taky nemohli dočkat.

26.března - Jela Terka - Fayka a Zuzka - Atka bez sedel na Velký Vřešťov. Cestou je zastihl slejvák a tak zmokly.

25. března - Jela Lucka - Galka + Grianka, Zuzka - Atka, Terka - Fayka, Nikča - Dáda, Áďa - Terka a Lenka - Bára. Jely k hájovně a zpátky.

24.března - Lucka lonžovala Galku.

22.března - Byly Lenka a Nikča - Bára jezdit na louce u křižovatky. S sebou měli na vodítku Dádu.

21.března - Byli na krokovce Lucka - Galka, Pavla - Atka a Adéla - Timů. Jeli k jízdárně a potom domů.

20.března - Šla Terka - Fayna a Zuzka - Atka na Poličany. Trošku klusali. / Byli Lucka - Galka, Pavla - Terka a Lenka - Dáda a Nikča a Áďa se střídaly na Báře. Jeli směr Velký Vřešťov. Na louce u rybníka Nikča s Áďou měli ukázat co umí. Jediná Bára měla sedlo. Cestou zpátky domů Terka s Pavlou vycválali kopeček.

19.března - Jela Terka - Fayna, Lucka - Galka a Zuzka - Atka směr na Velký Vřešťov. Přidala se k nim i Grianka. Cestou párkrát zaklusali. Grianka na konci cesty začala blbnout./ Jela Lenka - Dáda a Pavla - Timka k jízdárně a zpátky./ Byla Lenka - Bára a Pavla - Terka. Jely přes kopec k Miřejovu a zpátky.

12. března - Jela Lucka - Galka, Terka - Fayna a Zuzka - Atka. Jeli na Poličany, kde je vyděsil kočárek. Jeli po louce a lesem. Cestou klusali a cválali. Fayka měla opravdu rychlé starty do klusu i cvalu. 

9. března - Jeli Lucka - Galka a Zuzka - Atka. Jeli na Poličany, kde objeli louky. Galka zkoušela nějaké své triky. Klusali a kousek i cválali.

7.března - Zuzka s Atkou jezdili na jízdárně bez sedla. Dělali ruzné cviky, klusali a zkoušeli i cválat. 

Únor 2011

13.února - Jeli Lucka - Galka, Terka - Fayka a Zuzka - Atka. Kousek od domova potkali cizího koníka z Velehrádku. Koně se jim trošku lekly a tak Fayka si to mastila domů a Atka s Galkou to došli (občas zazlobili). Tak vyjeli znova a to už bylo celkem v pohodě jenom se párkrát lekli./ Dále jela Pavla - Dáda, Lenka - Bára a na vodítku vedla Lucka - Terku, Zuzka - Grianku, Jirka - Timku a Terka přidržovala Dádu.

Leden 2011

28. ledna - Jela Lucka - Galka a Terka - Fayka se sedlama na Sedlec. Cestou jim holky trošku pozlobili. Dojeli ale všichni a v pořádku.

26. ledna - Jeli Lucka - Galka, Zuzka - Atka a Lenka - Bára. Jeli k jízdárně a zpátky. Galka cestou zkoušela ty své triky, ale neuspěla.

16.ledna - Jela Terka - Fayka a Zuzka - Atka  směrem domů a Lucka jim vedla kola. Nazpátky jela Lucka na Fayce a vedle šla Atka.

15.ledna - Jeli Lucka - Galky, Zuzka - Atka a Pavla - Bára směrem na Sedlec, tam prošli po mostě a když se Bára s Pavlou přiblížili k Atce, Atka vykopla a kopla Pavlu do kolena. Ten kousek domů vedla Lucka Báru s Pavlou a Zuzka vedla Atku s Galkou.

14.ledna - Jela Terka - Bára do Miřejova. Potom na Báru nasedla Lucka a jela zpátky na Lhotka. Cestou zkousila Lucky zacválat cca 30m.

9. ledna - Jela Terka - Fayka, Zuzka - Atka a Lenka - Bára na vyjížďce se sedlama lesem k rybníku.

Prosinec 2010

22.prosince - Terka - Fayka a Zuzka - Atka na vyjíždce přes pastrvinu směrem na Lanžov.

Listopad 2010

Říjen 2010

11.října - Jeli na vyjížďku Terka - Terka a Lucka - Fayka. Terka jela poprvé na Terce.

10.října - Jezdili Terka - Fayka a Zuzka - Terka na jízdárně. Zkoušeli cviky jako kruh a vlnovka. Potom klusali a zkoušeli nacválávat. Po chvilce si vyměnili koně.

9.října - Byli Lucka - Galka a Zuzka - Atka na Hubertě na Bojišti. Zuzka skákala své první skoky na Atce. Galka někdy semtam trošku pozlobila. Zkoušeli jet i halali. Galka s Luckou si vedli výtečně. Galka krásně odstartovala. Dala se na zadní nohy a potom vyrazila. Atka se Zuzkou měli horší start. Zuzka zaspala, taky to bylo její první halali. Hubert se povedl včetně počasí. Zuzka ani Lucka nespadla. Měli se dobře a Zuzce se to strašně líbilo.

6.října -  Jela Zuzka - Atka na procházku směrem ke Vřešťovu. Cestou párkrát naklusali.

5.října - Jela Zuzka - Atka a její kámoška Denča - Lusa na vyj힡ku. Jeli nad Sedlec a potom nějak lesem se přiblížili k Dubenci a zpátky jeli přes Lanžov. Cestou klusali i cválali.

Září 2010

 

19.září - Zuzka-Atka a Terka-Fayka vyjeli po silnici na Miřejov, kde si potom zaklusali na louce a zacvalali do malyho kopečka.

18.září - Zuzka-Atka a Terka-Fayka se jeli s podivat do Miřejova.

17. září - Lucka - Galka, Zuzka - Atka a Terka - Fayka jeli na vyjižďku kolem rybnika po lukách nad Vřešťov a poté lesem zpět. Pote šla Lenka-Dáda a Grianka na vodítku se projit po silnici směrem na Lanžov.

8. září - Vyjeli Lucka-Galka + Grianka, Zuzka-Atka a Lenka-Dáda. Jeli na Velký Vřešťov. Cestou Dáda doklusával. Nakonec chtěli zaklusat do posledního kopce. Dáda s Lenkou zajeli do menšího příkopa a Lenka se neudržela a spadla. Všichni jsou v pořádku!

7. září - Jela Zuzka - Atka na procházku. Cestou trochu zaklusali.

6. září - Byla Lucka - Galka + Grianka a Danča - Dáda. Danča jela na Dádovi první jízdu a skvěle si vedli s Dádou. Jeli na Vinici a potom lesem zase zpátky.

Srpen 2010

29. srpna - Jsme vzali Galku, Grianku a Dádu na ohlávce směrem k Poličanům a potom Atku (Zuzka) a Fayku (Terka) po silnici směrem na Lanžov.

28. srpna - Galka a Grianka na ohlávce směrem k Poličanům a Atka (Zuzka) + Fayka (Terka) po silnici na Lanžov.

27. srpna - Jsme vzali Fayku a Atku na procházku směrem na Lanžov.

26. srpna - Fayka a Atka na procházku směrem na Lanžov.

12.srpna - Jela Lucka - Galka + Grianka a Míša (sestřenka Terky a Zuzky)- Atka. Jeli k Poličanům. U Poličan je začal žrát hmyz a tak trošku vyváděli./ Večer se jeli projet holky Terka - Fayka a Zuzka - Atka, ale moc daleko nedojeli. Zdrhla za nimi Grianka a Galka a postupně všichni. Potom však byly strašný blesky a hřmot a tak zůstali doma.

8. srpna - Se konala procházka. Jeli Lucka - Galka, Terka - Fayna, Zuzka - Atka a Grianku vedla Verča. Nazpátek držela Lucka Grianku z Galky, protože ji Verča nemohla udržet.

6. srpna - Byli na jízdárně Zuzka - Atka a Terka - Fayna. Procvičovali různé cviky a potom chody.

5.srpna - Se šlo k Poličanům, Terka - Fayna a Zuzka - Atka.

3.srpna - Se konala procházka. Účastnili se jí Zuzka - Atka, Terka - Fayna a za námi šla Grianka, kterou vedla p.Irena. Za námi utekla Galka a tak šla s námi.

Červenec 2010

28. července - Na jízdárně Zuzka - Atka, Terka - Fayna. Cvičili různé cviky, jako třeba diagonálu, kruh, od stěny ke stěně. Nakonec zkusili nacválat.

27. července -  Byla Zuzka - Atka, Lucka - Dáda na jízdárně. Dáda byl poprvé na jízdárně. Sice zkoušel Lucku schodil, ale Lucka se nedala a nespadla./ Později šli na procházku Terka - Fayna, Zuzka - Grianka a nakonec za námi utekla Galka.

26. července - Byli na jízdárně Terka - Fayna, Zuzka - Atka a Lucka - Galka. Nakonec se k nim přidala Grianka, ale ta pouze pásla trávu kolem a dívala se, jak ostatní dělají různé cviky.

23. července - Jeli k Poličanům Terka - Fayka, Lucka - Galka + Grianka a Zuzka - Atka. Fayka na louce trošku zlobila, ale když se zašlo do lesa, kde nežraly tolik mouchy, Fayka byla hodná.

20.července - Šli Terka - Fayna a Zuzka - Atka na procházku. Šli kolem Budína do Miřejova a nazpátek po silnici, protože je kousaly mouchy a koně zlobily.

19.července - Zkoušeli holky Terka - Fayna  a Zuzka - Atka přirozenou komunikaci.

18. července - Jela Lucka s Galkou na závody do Svobody. Skákali výborně. Umístili se na 3. a 5. místě.

15. července - Byl u nás kovář. 

14.července - Byli na vyjížďce Lucka - Galka + Grianka a Zuzka - Atka. Jeli k Vřešťovu a tam udělali okružní jízdu a jeli zpátky domů.

Červen 2010

21. června - Jela Lenka - Atka a cestou zpátky jela Zuzka - Atka. Šli na Poličany a chvilkami klusali. 

20. června - Byla Lenka na Atce na lonži. Šlo jí to dobře./ Byla Lucka - Galka.Galka Lucku odložila do řepky.

 

19.června - Jela Lenka - Dáda, Zuzka - Atka a Lucka vedla Grianku. Grianka šla bez mámy.Jeli bez sedla a směrem na Vřešťov. / Jeli Terka - Fayna a Lucka - Galka. Jeli na Poličany a cestou klusali.

14.června - Jeli Lucka - Galka + Grianka a Zuzka - Atka. Vyjížďka moc pěkná, ale nejvíc byl zajímavý konec. Koníkové se jim lekli asi 3x.

5.června - Byla Lucka na parkurových závodech s Atkou a Galkou. Nedopadli nejhůř. / Potom na Zálesí přijeli Lucka na Dádovi a Terka na Fayně.

3.června - Byla Lucka na Atce na vyjížďce po lukách do Políčan a pak podél zámecké zdi směrem na Rohoznici a po lukách zpět, pak ještě Lucka vylonžovala Gal a Fayku, Fayka se docela pěkně v klusu uvolňovala./Potom byla Lucka na Gal na tréninku v Jeřicích a cestou tam píchla Lucka kolo u hengru takže tam chudák Galů spala, druhý den pro ni Lůca zajela a přivezla dom.

Květen 2010

30.května -  Byli Lucka na Gal bez sedla a vedla zároveň Týnu na Dádovi a šli jsme po silnici směr Vřešťov a pak ještě jela s Atkou si zaskákat na Zálesí a tam Lucku Atuš odložila do bedny, ale pak už jí skákala dobře.

29.května - Si udělaly s Lenkou a Týnou brigádičku naházely přes půl vleku té shnilé slámy co byla před boxy a pak jsme koním doupravily hřívy a ocasy a zastřihly rousy.

28.května - Lucka s Gal byli venku. Jeli okolo Budína k Hlouškom a po lukách na Sedlec to začala bouřka a mi před ní stihly utéct přes Sedlec po vojtěžce dom.

27.května - Jela Lucka a Gal vyjížďka směr Cerekvice a objevila další pěknou cestu - Gal byla fakt nabušená a docela zlobila a 4 x Lucku málem shodila ale pak na louce si pěkně zapracovaly na drezuře.

26.května -Lucka lonžovala na chvilku Galku.

25.května - Jeli Denča - Atka, Lucka - Gal + Gria bez sedel lesem na Políčany a po lukách dom kousek jsme zaklusaly a zacválaly.

22.května - Jeli Lenka A.- Fayka, Denča - Atka, Lucka - Gal + Grianka na vyjížďce na Vinici a okruhem dolů a po lukách podél zámecké zdi a dál dom. Vyjížďka byla hlavně o vyklusání. / Potom Lucka ještě šla s Lenkou B. s Dádou k Týně a dom.

19.května - Jela Lucka na Galce a Grianku vzala s sebou a to byl kámen úrazu páč jsme došly akorát na konec Lhotek, napřed se zasekla hned u ohradníku takže jsem se pro ní musela vracet a pak teda šla jenže na křižovatce viděla u kravína krávy a zůstala na ně chvíli koukat, pak šla kousek za náma u bernardýnů se otočila a mazala směrem dom po silnici, takže Gal začla dělat binec a protože jsem byla bez sedla a Griuše na silnici tak jsem se vrátila dom.

17. května -  Jela Lucka -> Galka na vyjížďku, po lukách do Políčan pak kousek lesem a pak zase po lukách dom.

16. května -  Vzali holky všechny koně a šli s nimi do Miřejova a zpátky. Cestou popásli.

15. května -  Jela Lenka, zpátka Týna -> Dáda, Zuzka, zpátka Verča (kámoška) -> Atka, Terka -> Fayna. Verča cestou tam vedla Terku na Fayně.

12. května - Byla Lucka  s Galkou na skokovém tréninku v Jeřicích.

11. května -  Jeli Lucka -> Galka a Grianka, Zuzka -> Atka. Jeli kolem Sedlic, ale opačnou cestou co jezdí a ještě trochu pozměněnou. Skoro na konci Galka zlobila a Lucka si s ní chtěla udělat kolečko, no a tak Zuzka s Aťou taky začali dělat kolečko, ale Atka si myslela že se jde závodit a vyrazila dopředu. To byl ale odšťuch. Zuzka se naštěstí udržela a zastavila Áťu. Potom bylo už vše v klidu.

9.května - Jela Lenka -> Mekin a Lucka vedla Týnu na Timce. Timka cestou trošku poskakovala./Lucka byla na kurzu přirozené komunikace s Míšou Kunovou.

6.května - Jela Lucka -> Galka a Grianka, Zuzka -> Atka. Jeli novou trasou kolem Sedlic. Když so chtěli vycválat poslední kopeček přihnala se bouřka a koně se báli, a tak jeli radči domů./Byla Galka na lonži.

5. května - Byla Lucka s Galkou v Jeřicích.

 4.května - Jela Zuzka -> Atka a jeli do Miřejova. Tam si sedla na Atku Lucka a jeli dom. Zuzka zůstala doma.

3.května - Byla Lucka -> Galka.

2.května -  Se bylo s Galkou a Luckou na Americe. / Pak se jelo bez sedla: Lucka -> Dáda, Lenka -> Mekin, Zuzka -> Atuška a Terka -> Fayna. Jeli na Velký Vřešťov. Cestou se koně lekli velkých psů (tzv. Medvědů).

1. května - Se slavili Atuščiny narozky. Je jí 15 let, takže kdyby byla člověk dostala by občanku. / Potom jela Lucka ->Galka, Lenka ->Mekin, Zuzka -> oslavenkyně Atuška a Terka -> Fayna. Byli na jízdárně. Nakonec však Terka z Fayny spadla.

Duben 2010

28.dubna - Věrka odjela na Lady do nové stáje v Dubenci v doprovodu paní Čtvrtečkové na Sávince. :) Od ted bude bydlet tam.

22.dubna -  Jela Věrka -> Lady, Markét ->Gusta, Zuzka -> Gira. Jeli navštívit Poličany a tam pracovala Věrka s Lady na louce v kruhu.

20. dubna - Jeli Lucka ->Dáda, Zuzka -> Atuš, Věrka -> Lady. Jeli do Poličan, cestou tam jeli lesem a na zpátek jeli přes louky, kde cválali.

19. dubna -  Byla Lucka s Galkou v Jeřicích. Vrátili se s pochvalou od trenéra. / Jeli Lucka ->Dáda, Týna ->Gusta a Zuzka -> Gira. Jeli do Poličan a tam klusali i cválali a potom se vraceli přes louky domů.

18. dubna - Jeli Lucka -> Galka, Terka -> Mekin, Zuzka -> Atuška a p. Zrna -> Gusta. Jeli do Lanžova a přes Sedlec zpátky.

17. dubna - Jela Lucka -> Galka, Terka -> Mekin, Zuzka -> Atuška a Lenka -> Gira. Jeli do Lanžova a domů.

16. dubna - Jeli Lucka -> Gal + Gria, Zuzka -> Atka, Terka -> Mekin, Legner -> Gusta jeli jsme na Políčany pak na Vinici a dom.

11. dubna - Lucka -> Galka, Terka -> Fayna na Poličany. / Zuzka -> Dáda a vedla jí Lucka , Haflingové -> známí.

10.dubna -  Jeli Lucka -> Galka, Meky -> p.Legner kolem čihadla a zpátky domů./ Potom Lucka -> Dáda, Terka -> Fayka, Zuzka -> Atuška a Lenka -> Gusta. Jeli kolem Budína do Miřejova potom na Moravu a zase zpátky přes Miřejov domů.

9.dubna - Jela Věrka -> Lady, Markét -> Meky, Terka -> Fayna a Zuzka -> Atuš. Byli na louce, kde cvičili různý cvyky jako třeba "Od strany ke stěně" a tak.

6.dubna - Jela Zuzka a její kámoška na Giře ke Vřešťovu.

Březen 2010

28.března - Jeli Lucka ->Galka + Grianka, Terka -> Fayna a Zuzka ->Atuška. Jeli okruh: Velký Vřešťov a dál přes les na Bílé Poličany. Terka měla cestou malou havárii (pád), ale byla v pohodě pouze jí tekla z nosu krev.

27. března - Jela Lenka -> Gira, Terka -> Fayna, Zuzka -> Atuška, p. Legner -> Meky, Týna-> Gusta, Věrka vedla Lady a Lucka se střídala a panem Legnerem na Mekym.

26. března - Vyrazili na vyjížďku Lucka -> Galka + Grianka, Terka -> Gira, Zuzka -> Atuška. Jeli na Velký Vřešťov, směr Boháňka a na Poličany. Cestou si skočili jeden spadlý strom.

22. března - Vyjeli Týna -> Gusta, Lucka -> Gira, Zuzka -> Atuška. Jeli kolem rybníka a přes louky zpátky.

19. března - Jela Zuzka -> Gira, Terka -> Gusta a jeli na Velký Vřešťov.

18. března - Jela Lucka -> Galka + Grianka,Věrka -> Lady, Zuzka -> Gira. Jeli na Poličany, tam šli lesem a potom koukali na vzdálené Rohoznice a Miletín a nakonec opět lesem až domů.

16. března - Jela Lucka -> Galka + Grianka, Zuzka -> Gira. Jeli na Poličany a pak lesem zpět.

12. března - Jela Terka -> Gusta, Zuzka -> Gira. Jeli k Budínu a kolem čihadla zpátky.

9.března - Jela Lucka -> Fayna, Zuzka -> Gusta se sedli na Bílě Poličany.

 7.března -Jeli jsme na návštěvu k Týně - Lucka  na Fayce a Týna na Gustovi bez sedel a Pavel ( p. Legner ) vedl Mekina na vodítku ( teda spíš Mekin Pavla ).

6.března -  Jela Zuzka - Gira a Lucka - Meky, směr na Velký Vřešťov a na konci cesty směrem tam Meky upadl./Potom jeli Týna - Gusta, Terka - Fayna, Lucka vedla Lenku na Dádovi a Zuzka vedla Lady. Občas klusali.

 5.března - Jela Zuzka na Giře a Terka na Gustovi do Miřejova.

 4.března - Zuzka - Gira a Týna - Gusta, kolem Čihadla a zpátky.

 2.března - Lucka - Fayna a Zuzka - Gusta, směrem na Sedlec.

Únor 2010

28.února - Jela Terka -> Gusta, Zuzka -> Gira směrem na Sedlec.

26.února - Jela Zuzka -> Gusta, Lucka -> Meky, Terka -> Fayna.

24.února -  Jela Zuzka - Gira, Týna - Gusta a jeli směrem na Poličany.

23.února -  Jeli na dlouhou vyjížďku Lucka - Galka, Markét - Gusta, Věrka - Lady a Zuzka - Gira. Byli skoro na Boháňce, zbýval 1 km.

 20.února - Se šlo Lenka, Kristýna, Jana se střídali na Gustovi a Giře. S nima seš ještě Mekyn, ale ten se jenom vedl./ Pak se holky vydali s Dádou na procházku./ Jela Lucka - Galka+Grianka, Zuzka - Atka lesem, najednou uviděli divočáky a tak se radši vrátili.

 17.února - Měla Lucka Galku na lonži.

 14.února - Nejdřív šla Kristýna - Gusta, Lenka - Gira na jízdárnu, kde zatím Lucka lonžovala Lady a pak i Dádu./ A potom šli na jízdárnu jedit Lucka - Galka, Zuzka - Atka, Terka - Fayna. / Tento den ještě nám odjela Terezka, ale zase nám přijel Meky.

 13.února - Jeli Lucka - Galka + Grianka, Kristyna - Gusta, Zuzka - Gira. Jeli lesem bez sedla a taky klusali a trošku i cválali.

6.února - Se konala vyjížďka ber sedel. A této vyjížďky se zůčastnili: Lucka - Galka + Grianka, bývalá členka Lucka - Dáda, Zuzka - Atka, Lenka - Gira, Kristýna - Gusta.

2.února - Jsme razily ven - tentokrát bez sedel. Lucka jela na Gal a Grianka běžela s náma, pak Zuzka s Giruškou , Markét s Gustou a Věrka s Ladynkou. Opět po lesních cestách. Moc pěkně jsme si zaklusaly.

Leden 2010

31.ledna - Si Lucka vzala Gustu na společnou vyjížďku se Sedláčkovic koňmi jelo ze Sedlece směr Vřešťov a pak zpátky ale po cestách kudy Lucka ještě nejela a bylo to moc pěkný.

30.ledna - vyjížďka okruh lesem zpátky okolo rybníka Věrka - Lady, Lucka - Dáda , Markéta - Gusta, Dáda poprvé cválal pod sedlem a choval se jak starej mazák a nakonec i hodil pořádnýho kozla.

22.ledna - Jsme jezdili Lucka - Galka, Terka - Gusta a Zuzka - Gira ve výběhu. Koním jsme nechtěli dát studené udidlo a proto jsme jezdili s ohlávkami.

16. ledna - Jezdila Lenka na Gustovi po výběhu docela zlobil ,tak něj nachvilku sedla Lucka a pak chodil i Lence. / Lucka taky potom večer jezdila chvilku na Galce po jízdárně, protože je už osvětlená ,takže se tam dá jezdit i za úplné tmy.

15. ledna - Jely Zuzka - Gira a Lucka - Galka + Grianka na vyjížďku bez sedla ( Grianka pak vzala čáru domů, asi že v tom hnusu dál nepůjde )

5.ledna - Timu oslavila 22. narozeniny a samozřejmě dostala mňamky jako jablíčka a mrkev

a chleba a malinko se rozdělila s ostatníma.

3.ledna - Lucka lonžovala Týnu a Lenku na Gustovi a užily si obě hodně klusání protože Gusta moc ani krokem chodit nechtěl.

1.ledna - Se konala první novoroční vyjížďka a to ve složení Lucka - Galka + Grianka, Terka - Atka, Zuzka - Gustík.